Bemutatkozás

Az  Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete annak az erdélyi hálózatnak a része, amely a  mezőgazdaságban gondolkodó és dolgozó gazdákat kívánja segíteni. 

 

Szervezetünk 2013 júniusában alakult. Hiánypotló tevékenységet végzünk, hisz olyan vidékeket céloztunk meg,Hargita megye délnyugati része és Brassó megye Kőhalmi része és annak vonzásköre amit szorványnak is lehet nevezni, ahol nincs egyesületi mozgalom, vagy ha van, akkor nincs tevékenységük. Ezeket általában más adminisztratív szervek is elhanyagololnak. Szervezetünk nagyon sok hasonló tevékenységet végző szervezettel tart fenn kapcsolatot  Erdély számos magyar lakosságú megyéjében, anyaországi intézményekkel ( Agrárminisztérium, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ) és a Kárpát medence magyar gazdaszervezeteivel is.

 

Elsősorban a fiatal gazdákat szeretnénk felkarolni, de nem zárkozunk el másoktól sem. Terveztük a hobby-kertészek bevonását programokba, illetve a jövedelempótlás céljából gazdálkodókkal való kapcsolatfelvételt és szakmai segítségnyújtást is adtunk nekik a Legszebb  Konyhakertek Kárpát –medencei program keretén belül ahol évi 45 darab konyhakertessel tartottuk a kapcsolatot.

Tevékenységünkkel a mezőgazdaság minden ágazatát át akarjuk fogni. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tartunk más szakmai szervezetekkel és szakemberekkel, állami intézményekkel belföldön és külföldön egyaránt. A gazdákkal közösen, az ő elképzeléseiket, szükségleteiket szem előtt tartva tevékenykedünk, segítünk a tervek megvalósításában.

 

A megalakulásunkat követő időszakban a következőket valósítottuk meg:
• székházat béreltünk, felszereltük, bútorral, laptoppal, nyomtatóval( Agrárminisztériumi támogatással)
• honlapot nyitottunk (www.agroume.ro) Agrárminisztériumi támogatással
• gazdalajstromot készítettünk az udvarhelyszéki gazdákról
• előadást szerveztünk a tej és hús élettani szerepéről az emberi szervezetre családi gazdaságokkal, feldolgozó egységekkel, tanügyi intézményekkel, hagyományos termékeket készítő és forgalmazó egységek képviselőivel
• pályázati útmutató fórumot szerveztünk többségében fiatal gazdálknak
• 11 községet neveztünk a legszebb konyhakert vetélkedőbe (34 benevezett konyhakert Udvarhelyszékről)
• pénzforrást teremtettünk egy legelőtesten ásott kútra, palackozó gépre és cefreszivattyúra
• elkészült egy disznós kertünk 30 darab mangalica fogadására
• szakmai előadásokat szervezünk 
• terveztük és megvalósítottuk Agrárminisztériumi támogatással egy teljes gyümölcsfeldolgozó létrehozását,amely első fázisban egy mozgó egység volt és közösségi célokat szolgált (3 fiatal  vállalkozót inditottunk el a gyümölcsfeldolgozás terén akik egy  ledolgozott szezon után saját feldolgozó egységet hoztak létre Start uppos pályázattal és embereket foglalkoztatnak , több kistermelőt segítettünk abban ,hogy termékeiket értékesitsék mível nem voltak jogi személyek és ezt a saját feldolgozónkon keresztül lehetővé tettük számukra,olalyprésünket küzüsségi célokra adtuk kölcsön Hargita megyei és Maros megyei kistermelőknek akik lenmagból,dióbélből,ipari kendermagból olalyat préselnek.

Őshonos, magyarfajta állatokat tenyésztő gazdák állományának feljavítására pályztunk az Agrárminisztériumhoz és sikeres támogatáson vagyunk túl 10 vörös és 8 szőke mangalica kocasüldőt tudtunk Udvarhelyszéken a tenyésztőknek átadni ,amelynek az utódjaikot mát törzskönyveztek is és gondoljuk ha egy komoly rendszer alakul ki akkor a tenyésztéstől a feldolgozáson és értékesítés át jövedelmi forrás lesz a tenyésztőknek. Erre van is remény forrás mert a Szilos pálfalvi Szövetkezet sikeresen pályázott a LEAdernél egy kisvágóhíd létrehozására.

 

 

 

Terveink

 

Termeléssel, telepítéssel, állattartással kapcsolatos tervek 
• Gyümölcsfeldolgozó tovább fejlesztéséhez   szükséges egy hűtőraktár a bogyós és erdei gyümölcsöknek
• Céljaink között szerepel egy dióültetvény létrehozása, amely egy hosszú távú beruházás, ugyanakkor alapot biztosít az egyesület fennmaradásához.
• A nem kihasznált mezőgazdasági területek gazdaságossá tétele. Udvarhelyszéken 131.747 ha össz mezőgazdasági terület van, amiből 32.653 ha szántó, 44.002 ha legelő, 54.029 ha kaszáló, a gyepterület összege 98.031 ha de ebből a kihasznált terület csak 55-60 ezer hektár. Jelenlegi adatok szerint, még kihasználatlanul marad 30-38 ezer hektár. Ezek általában mocsaras, csuszamlós, oldalas, szikes területek, amiket akáccal vagy egyéb talajt megkötó növényekkel lehet beültetni.
• Őshonos, magyarfajta állatokat tenyésztő gazdák állományának feljavítása (szürkemarha és mangalica állomány a jellemző). Legelőtakarítás az udvarhelyszéki legelőkön. Állatállományunk 22.877 db. szarvasmarha, 82.570 db. juh azaz birka. Nagy szükség lenne egy legelőtakarító gépre (szárzúzóra), a vontató eszközt mi megoldanánk. Adatbázisunk bővítése folyamatban van az állattartó gazdákkal és majd falvanként lebontjuk az állatállományt.
• A legelők vízellátásának a javítása: az utóbbi 3 aszályos esztendő nagyon sok forrás, kút és patak kiszáradását okozta. Az állatok itatása a legelőn tartállyal hordott vízzel történik. A felszíni vizek eltűnése nagyon sok nehézséget okoz, mert az állat állomány 80% a legelési időszakban a legelőn táplálkozik. Nagyon fontos lenne azokon a legelőtesteken ahol nincs ivóvíz mélykúti fúrásokat végezni mivel létezik az itató rendszer (vezetékek, vályuk). de sajnos hiányzik a legfontosabb tényező: a víz. Egy szennyezetségi tanulmányt is el lehetne végezni ezen belül, ami fontos lenne a továbbiakban.
• Őshonos gyümölcsfaiskola létrehozása (a terület adott) génbankszerűen (Ponik, Batul, Pepin, Budai Domokos stb. megmentése) ami a vidékünkön még jelen van.

 

Szakmai tanácskozások, konferenciák 
• Mezőgazdasági egyesületek találkozója határon belül és kívül. Az első szervezés udvarhelyszéken történne
• Ismerkedés agroturizmusi formákkal, vadgazdálkodással és feldolgozással, hagyományos termékek előállításával és az értékesítés forrmáival stb.
• Előadássorozat indult az egészséges élelmiszerekről és ehhez kapcsolódva az egészséges életmódról
• Honlap fejlesztése ahol a gazdák virtuálisan találkoznának és itt termékeiket akár népszerűsíthetik is

 Több Kárpát-medencei rendezvényen vagyunk túl : Arató ünnep, Kaszáló ünnep, Gasztró fesztivál,Mangalica gasztró fesztivál, Kárpát medencei fiatal gazdálkodók konferenciája,Kárpát medencei fiatal gazdálkodók ökó bió konferenciája.

Egyesületünk nehezen tud fontossági sorrendet kialakítani, mert számunkra mindegyik fontos, ezért prioritásaink elsősorban a megszerezhető forrásokhoz igazítjuk. Ezért az elképzeléseink nagymértékben függnek az Agrárminisztérium által megjelölt prioritásoktól, és a támogatási programoktól. Egyesületünk 2 falugazdászt foglalkoztat az Agrárminisztérium támogatásának a jóvoltából amit nagyon köszönünk nekik, igy mi is szerves részei vagyunk a Kárpát medencei gazdatársadalomnak. Hargita megye délnyugati része (Felsőboldogfalva,Kányád és Derzs községek valamint Brassó megye Kőhalom vonzásköre ( Kóbór,Moha,Héviz,Kőhalom,Dakk,Aldórákos,Kaca,Zsombor és Jánosfalva).

Terveink hosszú távúak és szerteágazóak, jelenlegi lehetőségeinkhez képest kissé merészek, viszont számos szakember áll rendelkezésünkre. Kertész, agrár és állattenyésztési szakemberek, gazdák, termelők. Más szakmai egyesületeket vontunk be a munkába, akik 10-15 éve nem folytatnak szövetségben (közösen) tevékenységet, mert nem kaptak információt vagy valamilyen forrást. Egyesületünk ezeket a közegeket akarja felrázni és feladatot adni nekik.  


 

 

Rólunk írtak (újságcikkek rendezvényeinkről)